Navigation

Едукативната компонента на Наградата за социјално претприемништво е сочинета од серијал работилници кои ќе се оддржуваат во Скопје, Тетово, Гостивар, Охрид, Битола и Штип.

План на работилници

Планот за работилници ќе биде објавен наскоро...

Almost there

You need to register in order to submit your bulletin & vote.

× close